Аґнєшка Камоля-Квятковска

Переможець конкурсу 'Orły Tłumaczeń 2019'

Присяжний перекладач української мови

Польська версія Українська версія Aнглійська версія

  • У випадку нормальних перекладів, в яких не є потрібний особистий контакт – пропоную контакт з використанням електронної пошти
  • Переклад однієї сторінки А4: у випадку завіреного перекладу, необхідно враховувати кількість сторінок в залежності від розміру шрифту оригіналу. Стандартна сторінка А4 зі шрифтом TIMES NEW ROMAN 12 та інтерлінією 1,5 має близько 2500 знаків
  • Кожна розпочата сторінка оцінюється як повна
  • Додаткові примірники перекладених документів коштують 50% кінцевої суми та можна їх отримати протягом 3 місяців від отримання першого перекладу
  • Переклад текстів з записами від руки або нерозбірливо написаних, поганої якості друків, текстів зі спеціалізованою лексикою коштує додатково 25% ставки
  • Перевірка та посвідчення наданих перекладів можлива, якщо переклад не містить істотних, стилістичних та граматичних помилок. У випадку внесення виправленого тлумачення або доповнень ціна змінюється та оговорюється за домовленістю
  • У разі довгострокового співробітництва, об‘ємних перекладів, багаторазових звертань – індивідуальне узгодження цін
Copyright © 2010-2019 Польсько-український перекладач, українсько-польський przysieglyukrainskiego.pl Партнери: Mail Boxes Etc. 003 Wiza serwis