Телефон: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

БЛОГ

Apostil (apostille)

Aposille to rodzaj poświadczenia dokumentu, sporządzony w jednym państwie, który daje możliwość legalnego użycia go w drugim kraju, bez dodatkowych legalizacji. Nadanie klauzuli (pieczęci) apostille to nic więcej jak stwierdzenie autentyczności dokumentu.

Wjazd na terytorium RP. Wizy cz. 1

Ponieważ Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Strefy Schengen, należy mieć na uwadze, że wjazd na terytorium państwa reguluje częściowo prawo UE (pobyt tymczasowy) oraz ustawodawstwo polskie.

W celu wjazdu, przebywania na terytorium Polski, należy uzyskać odpowiedniego typu wizę.

Krytyka literacka to jedna z trzech gałęzi literaturoznawstwa. Głównymi zadaniami ukraińskiej krytyki literatury jest analiza sztuki w połączeniu z interesami społeczeństwa. Charakterystycznymi dla niej gatunkami literackimi są: artykuł, dialog, esej, recenzja, portret literacki, reportaż, wywiad, felieton, traktat, manifest. Rola samego autora-krytyka literatury, polega na połączeniu zadań, jakie stawia sobie historyk, teoretyk literatury oraz osoba z wyczuciem (smakiem) estetycznym. Jego głównym instrumentem tworzenia jest słowo. Leonid Bilecki dokonał podziału szkół krytyki. Wyodrębnił cztery: formalno-poetyczną (inaczej zwaną klasyczną), historyczną, filologiczną i psychologiczną.

Łesia Ukrainka (ukr. Леся Українка) to pseudonim artystyczny Larysy Kosacz (ukr. Лариса Косач), która przyszła na świat w Nowogrodzie Wołyńskim 13 lutego?25 lutego 1871 roku (zmarła 01 sierpnia 1913 roku) - poetka, pisarka i krytyk literacki.

Wizy vol. 2

Ponieważ Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Strefy Schengen, należy mieć na uwadze, że wjazd na terytorium państwa reguluje częściowo prawo UE (pobyt tymczasowy) oraz ustawodawstwo polskie.

Tłumaczenie zwykłe to nic innego jak przekład tekstu oryginalnego na język docelowy. Tłumaczenie to może zostać wykonane przez każdą osobę, która w sposób wystarczający opanowała obydwa języki. Nie jest koniecznym posiadanie specjalnych uprawnień. Tłumacze zwykli przekładają najczęściej teksty i publikacje naukowe, materiały reklamowe, katalogi, napisy do filmów czy treści gier komputerowych. Specjalizują się np. w tłumaczeniach technicznych, tłumaczeniu poezji oraz prozy.