Телефон: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

БЛОГ

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

To zaszyfrowany, przypisany do konkretnej osoby, uwierzytelniony podpis, do wykorzystania którego wystarczy odpowiednie oprogramowanie, certyfikat oraz nośnik.

Wizy vol. 2

Ponieważ Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Strefy Schengen, należy mieć na uwadze, że wjazd na terytorium państwa reguluje częściowo prawo UE (pobyt tymczasowy) oraz ustawodawstwo polskie.

Jak długo obowiązuje prawo jazdy obcokrajowca w Polsce

Odpowiednio do informacji wskazanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - obcokrajowiec, jaki ma zamiar pozostać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż sześć miesięcy, jest zobowiązany wymienić zagraniczne prawo jazdy na polski dokument uprawniający do kierowania pojazdami.

Wjazd na terytorium RP. Wizy cz. 1

Ponieważ Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej oraz wchodzi w skład Strefy Schengen, należy mieć na uwadze, że wjazd na terytorium państwa reguluje częściowo prawo UE (pobyt tymczasowy) oraz ustawodawstwo polskie.

W celu wjazdu, przebywania na terytorium Polski, należy uzyskać odpowiedniego typu wizę.

Apostil (apostille)

Aposille to rodzaj poświadczenia dokumentu, sporządzony w jednym państwie, który daje możliwość legalnego użycia go w drugim kraju, bez dodatkowych legalizacji. Nadanie klauzuli (pieczęci) apostille to nic więcej jak stwierdzenie autentyczności dokumentu.

Łesia Ukrainka (ukr. Леся Українка) to pseudonim artystyczny Larysy Kosacz (ukr. Лариса Косач), która przyszła na świat w Nowogrodzie Wołyńskim 13 lutego?25 lutego 1871 roku (zmarła 01 sierpnia 1913 roku) - poetka, pisarka i krytyk literacki.

Krytyka literacka to jedna z trzech gałęzi literaturoznawstwa. Głównymi zadaniami ukraińskiej krytyki literatury jest analiza sztuki w połączeniu z interesami społeczeństwa. Charakterystycznymi dla niej gatunkami literackimi są: artykuł, dialog, esej, recenzja, portret literacki, reportaż, wywiad, felieton, traktat, manifest. Rola samego autora-krytyka literatury, polega na połączeniu zadań, jakie stawia sobie historyk, teoretyk literatury oraz osoba z wyczuciem (smakiem) estetycznym. Jego głównym instrumentem tworzenia jest słowo. Leonid Bilecki dokonał podziału szkół krytyki. Wyodrębnił cztery: formalno-poetyczną (inaczej zwaną klasyczną), historyczną, filologiczną i psychologiczną.

Tłumaczenie zwykłe to nic innego jak przekład tekstu oryginalnego na język docelowy. Tłumaczenie to może zostać wykonane przez każdą osobę, która w sposób wystarczający opanowała obydwa języki. Nie jest koniecznym posiadanie specjalnych uprawnień. Tłumacze zwykli przekładają najczęściej teksty i publikacje naukowe, materiały reklamowe, katalogi, napisy do filmów czy treści gier komputerowych. Specjalizują się np. w tłumaczeniach technicznych, tłumaczeniu poezji oraz prozy.