Telefon: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

Cennik

Tłumaczenia pisemne poświadczone* zwykłe**
- realizacja w trybie normalnym od 70 zł
- realizacja w trybie przyspieszonym od 70 zł + 50%
- realizacja w trybie ekspresowym od 70 zł + 100%
Weryfikacja i poświadczanie tłumaczeń od 30 zł

* strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego wynosi 1125 znaków ze spacjami

** strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1500 znaków ze spacjamiTłumaczenia ustne 900 zł za blok 4 godzinny
  500 zł za tłumaczenie trwające do 1 godziny
+ 200 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę


Opłaty - informacje ogólne

Tłumaczenia pisemne

Opłata minimalna dotycząca tłumaczeń pisemnych wynosi równowartość 1 strony. Dodatkowe egzemplarze tłumaczonych dokumentów wynoszą 50% zapłaconej za pierwszy egzemplarz. Tłumaczenie tekstów sporządzonych pismem ręcznym, tekstów należących do trudnych do odczytania, złej jakości kopii, a także zawierających słownictwo specjalistyczne wymaga podniesienia kosztów o 25%. Kwota za tłumaczenia wykonywane w trybie przyspieszonym (na dzień następny) zwiększana jest o 50%, natomiast w trybie ekspresowym (w dniu zlecenia) o 100%. W przypadku rezygnacji z realizacji tłumaczenia przez klienta po rozpoczęciu wykonywania usługi obowiązany jest on do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną przez tłumacza do chwili zgłoszenia rezygnacji (jednak nie mniej niż 25% uzgodnionej szacunkowej wartości zlecenia).

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne rozliczane są według przyjętego ogólnie na rynku tłumaczeniowym systemu, gdzie najmniejszą jednostką jest tzw. blok, który wynosi 4 godziny zegarowe. Do zleceń na tłumaczenia ustne, na które stawiennictwo było w trybie ekspresowym lub w godzinach nocnych dolicza się 50%. W przypadku rezygnacji z tłumaczenia na mniej niż 48 godzin do umówionego terminu, zostanie naliczona opłata w wysokości 50%. Do tłumaczeń poza Warszawą doliczany jest koszt dojazdu według obowiązującej stawki ewidencji przebiegu pojazdu. Przy zleceniach opiewających na znaczne kwoty, tłumacz ma prawo poprosić o zaliczkę. Rezygnacja z zamówionej usługi może nastąpić wyłącznie na piśmie lub w formie elektronicznej, jeśli możliwa jest jednoznaczna identyfikacja danych klienta. Szczegóły realizacji zlecenia są indywidualnie i każdorazowo uzgadniane z klientem.


Szczegóły realizacji zleceń - patrz tutaj.

Wskazana oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego RP oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Cena tłumaczenia jest ustalana i zatwierdzana przez klienta każdorazowo.