Telefon: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

Blog

Intonacja

Intonacja – to metodyka mówienia, zbiór melodycznych i rytmicznych komponentów mówienia, do których należy:

- intensywność mówienia;

- trwałość mówienia;

- zabarwienie mówienia.

Intonacja jest najważniejszym środkiem kształtowania wypowiedzi. Przy jej pomocy możemy kształtować gramatyczny obraz wyrazu np. przy wołaczu i pytaniach – intonacja wzrastająca; przy oznajmianiu – intonacja opadająca. Może być gramatycznym środkiem znaczenia wyrazu.

intonacja zdjęcie

Funkcje intonacji

Do podstawowych funkcji intonacji należą:

  • kształtowanie wypowiedzi jako całości;
  • nadanie wypowiedzi logicznej i gramatycznej całości;
  • nadanie pewnego skończonego charakteru;
  • wyróżnienie typów wypowiedzi;
  • wskazanie środka składniowych stosunków pomiędzy grupami składniowymi lub częściami zdania.

Intonacja języka ukraińskiego

Intonacja języka ukraińskiego stanowi sobą rozgałęziony system struktur intonacyjnych i oddzielnych elementów, włączając zmiany tonalne czy charakter tempa wypowiedzi.

Odpowiednia intonacja całego zdania i akcentowanie (czyli wymówienie określonej sylaby wyrazu z większym naciskiem, gdzie codo zasady akcent padający na początek lub środek wyrazu powoduje lekkie wydłużenie samogłoski, natomiast padający na koniec wyrazu – raczej jej lekkie skrócenie) mogą nadać innego znaczenia poszczególnym jego częściom czy nawet całej wypowiedzi. Nacisk na sylaby w języku ukraińskim (silniejszy niż w języku polskim i czeskim, ale słabszy niż w języku rosyjskim) tworzy równocześnie melodyczność wypowiedzi, intonacja dodatkowo moduluje i nadaje końcowego znaczenia.

Agnieszka Kamola-Kwiatkowska

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego