Telefon: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

Blog

SAMOCHODEM DO UKRAINY

Jako że Ukraina bezpośrednio sąsiaduje ze wschodnią granicą Polski, jest popularnym miejscem wyjazdów dla Polaków. Ponadto, niedaleka lokalizacja pozwala na przekroczenie granicy samochodem. By podróż przebiegła pomyślnie i bezstresowo warto omówić dotyczące jej kwestie prawne. W takiej sytuacji należy skompletować kilka dokumentów, w zależności od tego, kto jest właścicielem pojazdu.

korek uliczny

Wśród dokumentów powinny znaleźć się:

1) ważny dokument prawo jazdy

2) paszport

3) dowód rejestracyjny samochodu

4) aktualne OC

5) Zielona Karta (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego)

Zielona karta, czyli Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego, na Ukrainie pozwoli poświadczyć, że pojazd objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Rolą Zielonej Karty jest ochrona kierowcy za granicą przed odpowiedzialnością w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie podróży. Wydaje ją ubezpieczyciel, od ręki lub online.

6) upoważnienie w postaci:

a) pisemnej zgody właściciela (kiedy kierowca nie jest bezpośrednim właścicielem samochodu) w języku polskim poświadczone przez notariusza oraz przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego;

b) upoważnienia ze strony banku (dla leasingobiorcy) (jeśli jesteś właścicielem pojazdu i sam nim kierujesz, możesz przekroczyć granicę na mocy tego dokumentu, po przetłumaczeniu go przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego);

c) Upoważnienia sporządzonego przez osobę mającą pełnomocnictwo z firmy (w przypadku, gdy samochód należy do firmy, niezbędne jest by pracownik podróżujący tym pojazdem uzyskał upoważnienie podpisane przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z firmy (np. Prezesa) w obecności notariusza. Oczywiście, dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego.);

d) Umowy użyczenia/oświadczenia użyczenia pojazdu (Jeśli wjeżdżasz na Ukrainę cudzym samochodem, np. należącym do członka rodziny czy leasingodawcy - powinna być sporządzona przez właściciela pojazdu, poświadczona przez notariusza a następnie przetłumaczona na język ukraiński przez tłumacza przysięgłego).

Dodatkowe informacje:

  • Gdy wszystkie niezbędne dokumenty zostaną skompletowane, należy przyjrzeć się wyposażeniu samochodu. Na Ukrainie wymagane jest posiadanie apteczki, gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego w pojeździe.
  • Jeżeli pojazd posiada zastępczą tabliczkę znamionową, niezbędne jest posiadanie zaświadczenia, przetłumaczonego na język ukraiński.
  • Wskazana jest ostrożność w trakcie jazdy, ponieważ stan dróg na Ukrainie pozostawia wiele do życzenia 😊

 

Agnieszka Kamola-Kwiatkowska

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego