Telephone: +48 505 751 311 E-mail: tlumacz@przysieglyukrainskiego.pl

Blog

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

To zaszyfrowany, przypisany do konkretnej osoby, uwierzytelniony podpis, do wykorzystania którego wystarczy odpowiednie oprogramowanie, certyfikat oraz nośnik.

podpis elektroniczny kopia

Kwalifikowany podpis elektroniczny możemy zastosować i wykorzystać w relacjach zarówno biznesowych jak i prywatnych. To proste, wygodne i bezpiecznie narzędzie mające na celu ułatwienie i dopełnienie codziennych czynności. Dzięki temu, że możemy podpisać dokument elektronicznie, możemy złożyć go za pośrednictwem Internetu w wymaganym miejscu np. w urzędzie. Przy jego użyciu w łatwiejszy sposób możemy złożyć deklaracje, podpisać faktury, protokoły, wnioski, pisma procesowe, aplikacje na studia czy inne dokumenty.

Kwalifikowany podpis elektroniczny zdecydowanie usprawnia zarówno komunikację z administracją publiczną, jak i kontrahentami czy klientami bez konieczności spotkania czy wizyty.

Zmiany, zwłaszcza w ostatnim czasie, spowodowane pandemią Covid19, rozpowszechniły użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sprawiły, że coraz łatwiej i bardziej dostępna staje się taka forma uwierzytelnienia dokumentu.

Kwalifikowany podpis elektroniczny w pracy tłumacza przysięgłego

Ustawodawca dał możliwość tłumaczom przysięgłym uwierzytelniania tłumaczeń za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Reguluje to artykuł 18 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:

1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

Wydany w Polsce bezpieczny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich państwach Unii Europejskiej – to oznacza, że tłumaczenia uwierzytelnione, opatrzone takim podpisem, będą honorowane we wszystkich krajach Unii.

Skutki prawne dokumentu z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Skutek prawny dokumentu opatrzonego zwyczajowym, odręcznym podpisem oraz podpisanego przy pomocy kwalifikowanego podpisu jest identyczny.

Najważniejszą kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę jest to, że dokumenty z e-podpisem są ważne tylko w wersji elektronicznej. Po wydruku ważność swoją tracą.

 

Gdzie wykorzystam dokument z podpisem kwalifikowanym?

Dokumenty zaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przyjmuje:

* urząd skarbowy;

* ePUAP;

* e-KRK;

* Krajowy Rejestr Sądowy;

* Narodowy Fundusz Zdrowia;

* Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

* Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

* Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;

* wszystkie urzędy, banki;

* szkoły i instytucje różnego szczebla;

a także wykorzystamy je w sprawach z:

* firmami i osobami prywatnymi;

* przy umowach B2B oraz B2C;

* przy dokumentacji wewnętrznej firmy, dokumentach HR;

* przy udziale w aukcjach elektronicznych.

 

Agnieszka Kamola-Kwiatkowska

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego